Het is weer zover! Net zoals de afgelopen jaren verwelkomen de lerarenopleidingen van de Erasmushogeschool Brussel en de Vrije Universiteit Brussel u vanuit de koepel EdUXL u graag op donderdag 6 juni 2019 op de ontmoetingsdag Explore Together.

Via een stadswandeling in hartje Brussel laten scholen en lerarenopleidingen zien hoe ze samen omgaan met uitdagingen binnen het onderwijs. Studenten stellen de resultaten voor van onderzoeksprojecten waaraan ze dit jaar werkten. Onder meer de resultaten van projecten binnen Onderzoekende School?! (OS?!) en Partners in Authentieke Werkplekleren (PAUW) komen aan bod.

Het ontmoetingsmoment beoogt scholen, organisaties en met uitbreiding het Brusselse publiek samen te brengen en te inspireren om het onderwijs te innoveren. Het bouwen van bruggen met het werkveld staat dan ook centraal. Explore Together is naast een ontmoetings- en toonmoment ook een gelegenheid om alle partners te danken voor de bereidheid, het enthousiasme en de energie die ze aan de dag leggen om samen de leraren van de toekomst op te leiden.