Onderzoekende School?! CVO-BEC

Waarover gaat het?

CVO-BEC is een talenschool voor volwassenen waar diversiteit op diverse vlakken aan bod komt. Met ons Onderzoekende School?!-team wilden we deze diversiteit graag in de schijnwerpers plaatsen. In een twee jaar durend onderzoek gaan we daarom op zoek naar manieren om die diversiteit op zo’n manier te benutten dat ze een positieve impact heeft op het leerproces van de cursisten. Het doel van dit onderzoek is het ontwerpen van een tool die leerkrachten helpt bij de verwezenlijking hiervan.

Omdat er zoveel verschillende vormen van diversiteit zijn, spreiden we het onderzoek over een periode van twee jaar. Dit jaar focusten we op vier aspecten van diversiteit. Aan de hand van een schriftelijke enquête die in de klas werd afgenomen bevroegen we cursisten over hun ervaringen en opvattingen omtrent diversiteit. Een eerste aspect dat daarbij bevraagd werd, is het veiligheidsgevoel. We wilden weten of cursisten zich veilig en comfortabel genoeg voelen om in de klas zichzelf te zijn. Het tweede aspect behandelt diversiteit op vlak van nationaliteit en of dit in het voor- of nadeel heeft gespeeld van de cursisten. Leertempo is het derde aspect en verwijst naar de verschillende leersnelheden in de klas en hoe dit ervaren wordt door de cursisten. Ten slotte is er het aspect van kliekjesvorming. We vroegen ons af op basis waarvan kliekjes gevormd worden in de klas.

Voor verdere details, kom gerust een kijkje nemen op de ontmoetingsdag! Wij zijn alvast aanwezig om jullie vragen te beantwoorden.

Wie werkte mee?

Nathan Bosmans

Nadat ik vorig academiejaar succesvol mijn studies in de Toegepaste Taalkunde (Engels en Duits) afrondde, besloot ik om met mijn leven een nieuwe weg in te slaan in de vorm van de Specifieke Lerarenopleiding aan de VUB.

Ik heb het geluk gehad om tegelijkertijd als stagiair en als lid van het Onderzoekende School?!-team bij CVO-BEC aan de slag te mogen gaan. Mijn tijd bij het CVO-BEC zat boordevol unieke en uitzonderlijk leerrijke ervaringen die naar meer smaken. Het publiek waarmee je als CVO-leerkracht in aanraking komt is zeer divers: de cursisten komen uit alle windstreken en dragen allemaal een anders gevulde rugzak vol levenservaringen met zich mee. Dit biedt zowel uitdagingen als opportuniteiten. Opportuniteiten waar ons onderzoekend team graag een licht op wil schijnen.

Micheline Phlix

Na het behalen van mijn master in de Agogische Wetenschappen koos ik ervoor om de Specifieke Lerarenopleiding aan de VUB te volgen. Mijn eerste vakdidactiek is gedrags- en cultuurwetenschappen. Het is echter door mijn tweede vakdidactiek, Nederlands aan anderstaligen, dat ik bij het CVO-BEC terechtkwam. Ik loop hier zowel voor NT2 als voor Onderzoekende School?! stage. Hierdoor kon ik zelf de enorme diversiteit van het CVO-BEC (waar de leerkrachten van ons onderzoekende team erg trots op zijn) ervaren. Het Onderzoekende School?!-team heeft mij (en mijn medestudenten) met open armen ontvangen. Het was een geweldige ervaring!

Marie-Louise

Ik ben Marie-Louise Diarra en ik volg de Specifieke Lerarenopleiding Duits – Spaans aan de VUB. Tijdens mijn stages ben ik erachter gekomen dat ik erg graag voor de klas sta, zowel voor leerlingen in het secundair onderwijs als voor volwassenen. Dankzij mijn stage Spaans had ik de kans om les te geven aan volwassenen die in hun vrije tijd Spaans leren aan het CVO-BEC. Die ervaring maakte dat ik mee kon praten over de diversiteit daar aanwezig én maakte het onderzoek dat we voerden met het onderzoekende team van het CVO-BEC voor mij des te interessanter. Ik ben heel dankbaar voor de opgedane ervaringen en de gemotiveerde leerkrachten waarmee ik in contact ben gekomen doorheen ons onderzoek!