Onderzoekende School?! De Prins Diest

Waarover gaat het?

Talentontwikkeling is een steeds vaker opkomend begrip in het onderwijs. In het GO! De Prins in Diest wordt er gewerkt in communities. Dat wil zeggen dat een groep leerkrachten per keuzerichting naar een hechte samenwerking met en tussen de leerlingen streeft. De community voeding-verzorging wil dat hun leerlingen de beste versie van zichzelf kunnen worden, door te werken binnen een positieve en aanmoedigende sfeer. Toch merkten de leerkrachten dat deze bso-leerlingen niet altijd beseffen wat ze in hun mars hebben.

Via het project Onderzoekende School?! werd een team samengesteld van leerkrachten uit de community van de 2 en 3de graad voeding-verzorging, vergezeld van een bruggenbouwer, twee onderzoekende studenten en drie enthousiaste ondersteunende studenten. Al snel bleek dat dit team dezelfde passie deelde voor het opwaarderen van het geloof dat de leerlingen in zichzelf hebben. Om deze missie kracht bij te zetten werd ook meteen gekeken naar de talenten die het team in huis had, om zo te kunnen ontdekken hoe de talenten van de leerlingen in de kijker kunnen worden gezet, en hoe andere competenties kunnen groeien.

Het onderzoekend team van de tweede en derde graad voeding-verzorging besloot daarom te peilen naar wat de leerlingen nu echt zou kunnen helpen om die talentontwikkeling te stimuleren. Via een literatuurstudie en focusgroepen, afgenomen bij de leerlingen, bleek dat de organisatie van een ‘leerlingencontact’ de oplossing zou kunnen zijn.  Het organiseren van dit leerlingencontact, een systematisch georganiseerd een-op-een-gesprek tussen leerling en leerkracht staat nog in zijn kinderschoenen, maar zal ongetwijfeld een vervolg krijgen naar volgend jaar toe.

Wie werkte mee?

Anne Laermans

Passie voor onderwijs is er bij mij altijd al geweest, dat blijkt ook uit mijn studiekeuze agogische wetenschappen met keuzeprofiel onderwijs. Tijdens een korte tewerkstelling bij het CLB, besefte ik dat de stap naar de lerarenopleiding een vanzelfsprekend gevolg was. Problemen voorkomen, dat was mijn missie. Als tweede vak koos ik PAV (project algemene vakken). Ik had al heel wat theoretische informatie over bso-leerlingen vergaard, maar in de praktijk veroverden deze leerlingen een plaatsje in mijn hart, zo ook de positiviteit van de community. De eerlijkheid en soms ook wel onzekerheid van deze leerlingen maakt dat dit project broodnodig is.