Onderzoekende School?! K.A. Etterbeek

Waarover gaat het?

Het Onderzoekende School?!-team van het K.A. Etterbeek legde zich dit jaar toe op het bevorderen van zelfregulatie bij de leerlingen. Meer concreet observeren de leerkrachten een daling van de zelfregulatie. Dit betekent dat leerlingen steeds minder zelfstandig bepalen welke acties ze moeten ondernemen om bepaalde leerdoelen te bereiken en dat ze bijgevolg steeds sterk gestuurd moeten worden door hun leerkrachten. Dit schooljaar ging het Onderzoekende School?!-team op zoek naar concrete acties die leerkrachten kunnen uitvoeren om de zelfregulatie bij leerlingen te bevorderen. Beslist werd om met contractwerk aan de slag te gaan, een werkvorm waarbij leerlingen werken volgens de verschillende stappen van het OVUR-schema. Het OVUR-schema begeleidt leerlingen met vragen die betrekking hebben op wat ze moeten doen (oriënteren:  bijv. welke informatie moet ik geven?), hoe ze het gaan doen (voorbereiden: bijv. hoe zal ik de informatie vinden?), ze moeten wat ze gepland hebben effectief toepassen (uitvoeren: bijv. oefening oplossen met behulp van de verzamelde informatie), en tot slot moeten ze hun prestaties evalueren (reflecteren: bijv. waar heb ik problemen ondervonden?). De ervaringen van leerkrachten en leerlingen die contractwerk uitgetest hebben, leverden zeer nuttige inzichten op. Het perspectief van leerkrachten leerde ons o.m. of en hoe contractwerk een haalbare en effectieve werkvorm kan zijn en het perspectief van de leerlingen hielp om te bepalen of leerlingen zich al dan niet geholpen voelen door het contractwerk. Op basis van dit onderzoeksproject kunnen we alvast stellen dat contractwerk inderdaad één mogelijke maatregel is om zelfregulatie bij leerlingen te bevorderen.

Wie werkte mee?

Nicolas Vamvas Ferrnadez

Ik ben Nicolas Vamvas Ferrández en ik maakte deel uit van het Onderzoekende School?!-team als student-leraar. Mijn rol was voornamelijk om een brug te bouwen tussen de praktijk en de wetenschap. Dit was uiteindelijk ook het meest uitdagende aspect van dit project. Het toepassen van wetenschappelijke bevindingen in de praktijk was immers niet altijd even evident. Desalniettemin ben ik tevreden met de resultaten van het project, aangezien ik vind dat we tot zeer concrete resultaten zijn gekomen. Met dit project kunnen we andere leerkrachten stimuleren om contractwerk te gebruiken om zo de zelfregulatie van leerlingen te bevorderen. Ik ben er dan ook van overtuigd dat dit project een impact zal hebben.

Mario Driesen

Mijn naam is Mario Driesen en ik combineer natuurwetenschappen met wiskunde in de leerkrachtenopleiding aan de Vrije Universiteit Brussel. Het team van Onderzoekende School?! is heel hecht waardoor het project vlot verliep. Samen met alle andere leerkrachten heb ik een contractwerk uitgewerkt en uitgevoerd tijdens mijn stage. Mijn ervaringen leren me dat het opstellen van een contractwerk enorm veel werk vraagt, maar dat dit werk wel rendeert tijdens de les. Tijdens de les kan je als leerkracht namelijk meer focussen op het leerproces van de leerlingen en op het differentiëren. Verder toont de verzamelde onderzoeksliteratuur aan dat werken rond zelfregulerende vaardigheden de leerwinst bevordert.