Onderzoekende School?! Lyceum Martha Somers

Waarover gaat het?

Het Lyceum Martha Somers in Laken vindt feedback belangrijk. Dat kan je alvast stellen als je weet dat de school hier de afgelopen twee jaar haar onderzoeksfocus van maakte in het kader van Onderzoekende School?!

Het eerste jaar werd onderzoek gedaan naar rapportcommentaren en het tweede jaar werd dit uitgebreid door na te gaan wat de leerlingen van hun rapportcommentaren vinden.

Dit jaar focuste Onderzoekende School?! op hetgeen voorafgaat aan die rapportcommentaren, namelijk feedback in de klas en hoe de rapportcommentaren hierop aansluiten. Om het onderzoek gericht te kunnen uitvoeren besloten we te focussen op feedback op taken en toetsen, zowel schriftelijk als mondeling.

Aan de hand van focusgesprekken met een twintigtal leerlingen uit de derde graad gingen we na hoe die feedback momenteel gebeurt. Uit deze gesprekken bleek dat niet elke leerkracht feedback geeft na een toets of taak. Indien de leerkrachten wel feedback geven, gebeurt dit ook telkens op een verschillende manier. Zo hanteren sommige leerkrachten mondelinge feedback en andere schriftelijk. De feedback wordt ook niet altijd op een positieve manier geformuleerd.

Om deze resultaten te kunnen veralgemenen, stelden we met input van de focusgesprekken een enquête op voor de derde graad. Op basis van die resultaten formuleerden we enerzijds tips voor goede feedback en anderzijds voorstellen voor mogelijke feedbackvormen die vanaf volgend schooljaar ingezet kunnen worden in de lespraktijk. Daarbij werd ook gekeken naar wat haalbaar is voor de leerkrachten. Op die manier hielden we zowel rekening gehouden met de leerlingen als de leerkrachten.

Onderzoekend team: Marica (coach), Peter (coach), Maggy (bruggenbouwer), Irma en Evy (studenten), Sebastien en Saddaf (leerkrachten)

Wie werkte mee?

Evy Fiers

Tijdens ons onderzoek in het Lyceum Martha Somers werkten we samen met de leerlingen rond het onderwerp feedback in de klas. Leerlingen konden hun mening geven in focusgesprekken en enquêtes. Deze samenwerking met de leerlingen vond ik het meest leerrijke aan het project. De leerlingen gaven duidelijk aan waar ze nood aan hadden en welke mogelijke oplossingen zouden werken. Als toekomstig leerkracht wil ik mijn lespraktijk dan ook zeker aftoetsen aan de leerlingen. Ten slotte worden we daar beide beter van. Ik kan dankzij hun feedback mijn lespraktijk verbeteren én mijn leerlingen zijn meer gemotiveerd, want er wordt met hun input rekening gehouden.

Irma Pieper

Mijn master Engelse taal- en letterkunde (of het toenmalige equivalent daarvan) behaalde ik al in de vroege jaren ’90, en aangezien het nooit te laat is om bij te leren en, in mijn geval, het roer om te gooien, besloot ik me in 2018 in te schrijven voor de lerarenopleiding aan de VUB. Het was een leuke en leerzame uitdaging om in het kader van Onderzoekende School?! samen met de leerkrachten van het Lyceum Martha Somers het thema ‘feedback in de klas’ uit te spitten. We vertrokken vanuit het eerder gedane onderzoek en kwamen ten slotte uit bij ons voorstel voor enkele makkelijk inzetbare feedbackinstrumenten.