Onderzoekende School?! GITO

Waarover gaat het?

Ons project speelt zich af binnen de muren van het GITO in Overijse. Het team van leerkrachten had het gevoel dat de leerlingen van deze school soms motivatie  misten. Het plan was om dit met heel de school aan te pakken. De eerste stap bestond uit het toetsen van dit gevoel aan de hand van enquêtes. Uit de resultaten bleek het over het algemeen niet slecht gesteld te zijn met de motivatie en het welbevinden van de leerlingen maar op sommige punten was zeker verbetering mogelijk. Focusgroepgesprekken gaven een beter inzicht in de resultaten van de enquête en leidden uiteindelijk tot het idee om de school een make-over te geven. Deze make-over diende een dubbel doel: het verhogen van het welbevinden tegenover de directe materiële omgeving én het verbeteren van het samenhorigheidsgevoel op school. In een tweede stadium van het project volgde opnieuw een bevraging. Deze keer wilden we weten wat de leerlingen zelf wilden veranderen aan hun schoolcomplex. Op basis hiervan organiseerden we met de hele school een tweedaagse. Klassen werden opgeruimd en schoongemaakt, buitenmuren kregen een nieuw likje verf en een sporttoernooi versterkte de ontspannen sfeer onder de leerlingen. In een laatste fase ging het team na welke invloed de make-over tweedaagse had op de motivatie van de leerlingen om naar school te komen. De inzichten van ons projectteam hoor je op de ontmoetingsdag en vind je daarna ook terug op de poster en in het artikel dat we schreven.

Wie werkte mee?

Emily Borret

Hallo! Mijn naam is Emily Borret en ik volg momenteel de specifieke lerarenopleiding aan de VUB. Voor deze opleiding heb ik een Master Agogische Wetenschappen behaald. Het project van de Onderzoekende School?! vind ik zeer interessant, temeer omdat het over motivatie gaat, een thema dat voor bijna elke school wel een uitdaging is en waar zeker op moet worden ingezet. Het Onderzoekende School?!-team is zeer gemotiveerd en heeft tal van leuke ideeën. De motivatie van het team zorgde er ook voor dat ik mij vrij snel helemaal thuis voelde binnen de groep.

Jan De Bie

Hoi! Ik ben Jan De Bie en ook ik maak als student-leraar deel uit van het onderzoekend team. Na een master Politieke Wetenschappen die voor een groot deel bestond uit abstracte theorieën wou ik graag terug naar de praktijk. Uit het project Onderzoekende School?! heb ik al veel ervaring kunnen halen en het contact met de school verloopt heel goed. Er hangt een gezellig sfeertje en de leerkrachten vormen een hechte en enthousiaste groep. Het bleek zo goed te klikken tussen het team en mezelf dat de directie me een job als interim-leerkracht PAV aanbood. Zo’n interim is perfect om de onderwijswereld binnen te stappen! Bij het schrijven van dit tekstje rondden we het project af. Hopelijk konden we met dit project een relevante bijdrage leveren aan de motivatie van leerlingen!