Themaproject: Scholengroep Brussel

Schrijfcoaching

Waarover gaat het?

Voor dit onderzoeksproject werken wij, Helena Peeters en Mari Van Moll, samen met ervaringsdeskundigen Kaat Cockx (lerares Nederlands aan GO! for business Molenbeek en stagebegeleider leestutors en schrijfcoaches) en Frank Delaere (pedagogisch begeleider bij Scholengroep Brussel en eveneens stagebegeleider leestutors en schrijfcoaches). Ons onderzoek is deel van onze stage als schrijfcoaches van enkele leerlingen van het vijfde middelbaar in het Atheneum GO! For Business Molenbeek. Wij nemen elk drie leerlingen onder onze hoede en begeleiden hen bij het vervolledigen van vier schrijftaken doorheen het schooljaar. Dat doen we op twee manieren: enerzijds via uitgebreide en constructieve feedback op de eerste versie van hun taak (aan de hand van ‘comments’ in Word), anderzijds tijdens face-to-facecoachingsessies van telkens twee lesuren. In die sessies wordt dieper ingegaan op verschillende fases van het schrijfproces, zowel op theoretisch vlak met behulp van zelf opgestelde hand-outs als op praktisch vlak door zorgvuldig uitgekozen oefeningen.

Binnen die stage hebben wij een onderzoek ontwikkeld. Vertrekkend van onze praktijk en in overleg met Kaat bepaalden we een onderzoeksvraag die binnen het thema zelfregulatie zou passen. Ons voornaamste doel is de leerlingen tijdens de coachingsessies vaardigheden bij te brengen waarmee ze later zichzelf (en eventueel elkaar) kunnen coachen, zodat ze geen begeleiding meer nodig hebben om hun schrijfopdrachten en andere toekomstige schrijfsels tot een goed einde te brengen. We focussen daarbij vooral op de laatste fase in het schrijfproces, omdat we merken dat daar vaak het probleem ligt. De leerlingen die wij begeleiden hebben moeite met nalezen – of zien er het nut niet van in – waardoor veel fouten blijven staan en hun tekst structureel niet in orde is. Door de leerlingen zelf te laten reflecteren over hun tekst en hen individuele werkpunten te laten opstellen, streven wij naar een geleidelijke maar vooral duurzame vooruitgang van hun schrijf- en redigeervaardigheden.

Wie werkte mee?

Helena Peeters

Als afgestudeerde in de toegepaste taalkunde Engels en Nederlands en studente specifieke lerarenopleiding aan de VUB was het schrijfcoachproject een match made in heaven. Alle kennis die ik heb opgedaan tijdens mijn opleiding talen kon ik inschakelen om leerlingen te begeleiden bij het voltooien van schrijftaken. Mijn grootste passies zijn lezen en schrijven. Deze kunnen inzetten bij dit onderzoek gaf me veel voldoening, net zoals het aanschouwen van een groei bij de leerlingen. Het project legt de nadruk op schrijven en laat dat nu de grootste troef zijn die een mens kan hebben.

Mari Van Moll

Ik heb eerst taal- en letterkunde Engels en Nederlands in Gent gestudeerd vooraleer ik naar Brussel terugkeerde en aan de VUB de specifieke lerarenopleiding startte. Mijn interesse ligt dus zowel bij het abstract-literaire als bij het praktisch-didactische en het schrijfcoachproject kon mij bijgevolg meteen warm maken. Ook het idee om een onderzoeksproject aan een stage te linken en zo praktijk en theorie met elkaar te verweven vond ik heel interessant. Ik ben van mening dat onderzoekers in de educatieve sector enkel relevant onderzoek kunnen leveren als ze ook met minstens één voet in het klaslokaal staan en ik ondervind nu al de voordelen van dat samenspel.