Themaproject: Vrije Universiteit Brussel, Wetenschapscommunicatie

Oog voor diabetes

Waarover gaat het?

Diabetes is wereldwijd in opmars. De Internationale Diabetes Federatie (IDF) schat dat 1 op 11 volwassenen wereldwijd diabetes heeft. In België heeft 1 op 12 volwassenen diabetes. Tegen 2040 zou dit cijfer oplopen naar 1 op de 10 volwassenen. Daarnaast krijgen er jaarlijks 300 kinderen jonger dan 15 jaar de diagnose van diabetes.

Diabetes kenmerkt zich door een te hoge suikerwaarde in het bloed. Op lange termijn heeft dit ernstige gevolgen voor het lichaam. Mensen met diabetes hebben een verhoogd risico op hart- en vaataandoeningen. Daarnaast kunnen de nieren en de zenuwbanen aangetast worden. Ook kan diabetische retinopathie optreden. Hierbij worden de kleine bloedvaten in het oog aangetast. Het zicht kan afnemen en mensen met diabetes kunnen hierdoor zelfs blind worden. Diabetische retinopathie is onomkeerbaar. De symptomen daarentegen kunnen wel behandeld worden. Een snelle diagnose is hier van essentieel belang.

Oog voor diabetes is een wetenschapsproject dat de hulp wil inroepen van de gewone burger om op foto’s van het netvlies tekenen van diabetische retinopathie aan te duiden. Deze foto’s zullen dan gebruikt worden om een computerprogramma te trainen zodat dit zelf de kenmerken van diabetische retinopathie kan opsporen op het netvlies. Dit programma zal ingezet worden om oogartsen te helpen.

Voor dit project hebben wij als student-leraren, Jitske, Silke en Vincent, een lessenpakket ontworpen om leerlingen bewust te maken van diabetes en om leerlingen in contact te laten komen met het project Oog voor diabetes. Het lessenpakket werd uitgetest op het K.A. Etterbeek en het Lyceum Aalst.

Wie werkte mee?

Vincent Moens

Ik zit in mijn eerste masterjaar van de specifieke lerarenopleiding lichamelijke opvoeding. Wat mij aantrok aan dit project was de mogelijkheid om mijn kennis van diabetes uit te breiden. Met dit project kan ik kinderen een betere kijk geven op wat de ziekte precies inhoudt en wat je preventief kan doen om de kans op het krijgen van diabetes zo klein mogelijk te houden. Wat het project nog interessanter maakt, is de verschillende achtergrond van de groepsleden. Jitske geeft al les waardoor zij bij het ontwerpen van het lessenpakket de haalbaarheid beter kon inschatten. Silke heeft een diploma in de Farmaceutische Wetenschappen en heeft dus al veel kennis over diabetes. Wanneer mij iets niet duidelijk was, kon ik steeds bij haar terecht.

Silke Van der Borght

Momenteel volg ik de specifieke lerarenopleiding aan de VUB. Daarvoor heb ik een master in de farmaceutische zorg behaald. Toen de vraag mij gesteld werd of ik wou meewerken aan een project omtrent diabetes twijfelde ik niet. Leerlingen in contact laten komen met diabetes en het burgerwetenschapsproject oog voor diabetes was voor mij dan ook een leuke kans om de ervaringen en kennis die ik verworven heb in mijn beide opleidingen te combineren. De samenwerking met de andere 2 groepsleden, Jitske en Vincent, was zeker ook een meerwaarde voor dit project. Hun kennis omtrent gezondheid en beweging kwam bij het ontwerpen van het lessenpakket goed van pas.

Jitske Meeuwens

Ik zit ondertussen in mijn tweede master van de specifieke lerarenopleiding lichamelijke opvoeding. Tijdens de opleiding komen we wel vaker in contact met het medische voordeel gelinkt aan de lichamelijke opvoeding. Dit project gaf ons de kans om dit ook nog eens te combineren met het onderwijs. Een mooie kans voor ons dus. Heel snel werd het duidelijk dat mijn kennis omtrent diabetes eerder beperkt was. Bij de de kennismaking van het project Oog voor diabetes al een heleboel informatie gegeven over de ziekte/aandoening. Door het in elkaar steken van onze standjes zijn vele vragen opgelost en is onze eigen kennis over diabetes verrijkt. Het is dan ook zeer fijn om dit over te brengen naar leerlingen van de 2de graad.