Themaproject: Vrije Universiteit Brussel

Content and Language Integrated Learning

Waarover gaat het?

“Verdeel de chocoladereep eerlijk onder elkaar!”, een zin die voor veel mensen bekend in de oren klinkt. Leren delen wordt ons met de paplepel ingegeven. Het verdelen van een chocoladereep blijkt geen probleem te zijn, maar toch zijn breuken een struikelblok voor veel leerlingen. Uit peilingstoetsen blijkt dat slechts 50% van de leerlingen de eindtermen rond breuken haalt aan het einde van het lager onderwijs. Het probleem is nog groter bij leerlingen die thuis een andere taal spreken, al dan niet in combinatie met Nederlands. Naast deze problematiek blijkt ook uit tal van onderzoeken dat de talenkennis van leerlingen erop achteruitgaat.

Het Erasmus+ project Framing CLIL wil hierop inspelen door een computerspel te ontwikkelen waarin leerlingen werken aan zowel hun kennis van breuken als aan hun taalontwikkeling. Het project richt zich op OKAN- en CLIL-scholen en scholen met veel niet-Nederlandstalige leerlingen.

In het kader van de lerarenopleiding focussen we op voorzetsels in het Nederlands en het omzetten en ordenen van breuken. We startten dit project met een literatuurstudie en een analyse van de eindtermen. Nadien hebben we enkele leerkrachten geïnterviewd om de stand van zaken in Vlaanderen in kaart te brengen en de knelpunten op vlak van taal en vlak van breuken te identificeren. Met die input ontwikkelen we computergames van verschillende moeilijkheidsgraden, aansluitend bij de noden van de leerlingen. Met de opgestelde inhouden in verschillende moeilijkheidsniveaus trekken we naar enkele scholen om de games aan een eerste grondige keuring te onderwerpen. Om het resultaat hiervan te ontdekken verwachten we jullie massaal aan ons standje op de ontmoetingsdag!

Wie werkte mee?

Dina Derom

Wiskunde heeft mij altijd geboeid. Tijdens mijn masteropleiding wiskunde speelde de volgende gedachte door mijn hoofd: “Door mijn passie voor wiskunde als leerkracht door te geven aan de volgende generatie, hoef ik er zelf nooit afscheid van te nemen!” Dit was de aanzet om te kiezen voor de lerarenopleiding. Binnen deze opleiding heb ik voor het eerst kennisgemaakt met taalgericht vakonderwijs. Toen ik hoorde dat een Erasmus+project een computerspel wil ontwikkelen waarin zowel wiskunde als taal aan te pas komt, was ik meteen verkocht! Het project was een leerrijke ervaring die me liet kennismaken met het voordeel van games binnen de lessen wiskunde.

Estelle Osman

Als studente in de wiskunde koos ik ervoor om de lerarenopleiding te volgen, omdat ik het lesgeven al van kindsbeen af aantrekkelijk vond. Het trok me heel sterk aan om mee te werken in een project waarbij video games worden ingezet om leerlingen al spelend te laten leren, temeer omdat ik zelf ook heel graag video games speel. Ik zou deze vernieuwende manier van werken in de toekomst graag ook in mijn lessen integreren.