Onderzoekende School?! Busleyden Atheneum, Campus Caputsteen

Waarover gaat het?

Vol goede moed en enthousiasme gingen we als team in oktober 2018 de uitdaging aan om een Onderzoekende School?! op poten te zetten in het Mechelse Busleyden Atheneum, Campus Caputsteen. Onderzoekende School?! vormde in de eerste plaats een gelegenheid om de freinetmethodieken verder uit te werken en om de aankomende onderwijshervormingen om te zetten in de praktijk. De vrije werktijd die de school organiseert, vormde de focus van het Onderzoekende School?!-team. Uit ervaringen van betrokken leerkrachten en een rondvraag bij leerlingen zelf bleek dat de vrije werktijd zoals die nu georganiseerd is voor verbetering vatbaar is. Leerlingen ervaren de vrije werktijd namelijk niet echt als iets leuk en positief en zijn meestal niet echt intrinsiek gemotiveerd. Tijdens een eerste testprojectweek en een tweede echte projectweek organiseerden we de vrije werktijd anders. Uit de focusgroepen die eind mei afgenomen zullen worden, peilen we naar de ervaringen van de leerlingen met m.b.t. de nieuwe invulling van de vrije werktijd. Wij zijn alvast benieuwd naar het resultaat.

 

Wie werkte mee?

Laetitia Collette

Als toekomstige leerkracht vind ik het heel belangrijk om dingen te onderzoeken. Wat werkt écht in het onderwijs? Hoe kunnen wij de leerlingen zoveel mogelijk kansen bieden? Hoe kan ik de leerlingen motiveren? Deze en nog vele andere vragen flitsen door mijn gedachten. Daarom vind ik dit project in het kader van Onderzoekende School?! ook een unieke kans! Ik kan in het werkveld en mede dankzij een topteam, nagaan wat leerlingen verder kan brengen of eerder hoe we het onderwijs verder kunnen brengen. Ik hoop dat dergelijke projecten blijven bestaan en ons als leraren met vele vraagstukken zullen helpen!

Jurgen Luppens

Mits een kleine omweg en andere werkervaringen heb ik besloten om les te geven. Na een uitdagend traject als zelfstandig zaakvoerder heb de sprong gewaagd en schreef ik me in voor de specifieke lerarenopleiding aan de VUB. Voor Onderzoekende School!? werkte ik samen met Laetitia en Mitsy aan een project op Busleyden Atheneum, campus Caputsteen. Het was een zeer interessant project met een unieke samenwerking tussen student-leerkrachten, ervaren leerkrachten, directie en experten die optreden als bruggenbouwer. Onderzoekende School!? is een leuke manier om hands-on en in het werkveld ervaringen op te doen en te delen met elkaar.

Mitsy Deneyer

Het parcours dat we afgelegd hebben als team was tot nu toe eentje met verschillende obstakels. Hoewel we pijlsnel uit de startblokken geschoten zijn, bleek al snel dat we ons enthousiasme beter konden temperen indien we een realistisch en haalbaar project op poten wilden zetten. Ook door praktische tegenslagen is onze focus verschillende keren gewijzigd. Desalniettemin was het een interessant leerproces, zowel voor mij persoonlijk als voor het team, en kunnen de resultaten alsnog positief zijn en voor verbetering in de praktijk zorgen.