Onderzoekende School?! GO! Atheneum Unesco Koekelberg

Ouderbetrokkenheid? Ouder…wat?

Waarover gaat het?

Ouderbetrokkenheid is voor velen vaak een vaag gegeven. Laat ons eerst en vooral over het volgende duidelijk zijn: ouderbetrokkenheid is meer dan oudercontacten en eetfestijnen op school. Ook begeleiding bij huiswerk of gewoon informeel praten over school zijn een vorm van ouderbetrokkenheid. Wetenschappelijk onderzoek toont bovendien aan dat deze vormen van ouderbetrokkenheid net meer positieve impact hebben op de schoolprestatie, het zelfbeeld en de motivatie van het kind. Scholen dienen ouderbetrokkenheid dus hoger op de beleidsagenda te plaatsen, zeker als we weten dat het vaak deze doelgroep is die moeilijker bereikbaar blijkt te zijn voor scholen.

Samen met het team Onderzoekende school?! zetten we een pilootproject op poten. Het doel? Ouders begeleiden opdat zij hun kinderen zelf optimaal zouden kunnen begeleiden. De ouders kregen onder andere een wiki aangereikt met tips en tricks voor het studeren. Naast het gebruik van de wiki reflecteerden ouders wekelijks in een logboek over hun ervaringen bij de begeleiding. Tijdens drie bijeenkomsten op school konden ouders hun ervaringen met elkaar delen.

Wie werkte mee?

Steven Van Den Panhuyzen en Senne Lepez

Steven en Senne, de één afgestudeerd als bioloog, de ander als communicatiewetenschapper, volgen dit jaar de lerarenopleiding. Onderzoekende school?! betekent voor beiden een verderzetting van het verrichten van vrij onderzoek.

Vanuit de verschillende perspectieven als ouder, leerkracht, begeleider en onderzoeker, werd gekeken naar de uitdaging die de school ervaart omtrent ouderbetrokkenheid. De  grootste interne krachtbron daarbij is de idee dat iedereen dezelfde kansen verdient.

Hun rol in dit project is heel divers geweest: van het verrichten van een literatuurstudie tot het verzamelen van gegevens en het bijwonen van sessies met ouders en hun kinderen.