PAUW-Project: De Vijvers Anderlecht

Wie werkte mee?

Bella Toroyan

Ik ben meertalig opgegroeid. Thuis sprak ik Armeens met mijn ouders. Op school sprak ik Nederlands. De leerkrachten en leerlingen wisten zelfs niet wat Armeens was. Er werd geen interesse getoond in de thuistalen van de leerlingen in de klas.

Mijn eigen ervaring sluit sterk aan bij die van vele kinderen en jongeren in Brusselse scholen, die net als mij een thuistaal hebben die anders is dan de schooltaal.

Ik heb gekozen om mee te doen aan het PAUW project omdat ik voor verandering wil zorgen. Mijn taak bestond erin om te onderzoeken hoe ik de verschillende thuistalen van de leerlingen kon integreren in de lessen. Drie pijlers van meertaligheid in de klas stonden daarbij centraal: thuistalen zichtbaar maken, exploreren en exploiteren.

Leila Zekri

Als laatstejaarsstudent van de lerarenopleiding lager onderwijs aan de Erasmushogeschool in Brussel heb ik gekozen om deel te nemen aan het project Partnerscholen AUthentiek Werkplekleren (PAUW) waarbij we een onderzoeksproject uitwerkten rond meertaligheid. Dit project heeft me onmiddellijk aangesproken, mede door mijn eigen ervaringen. Mijn moeder is van Nederlandse en mijn vader van Marokkaanse afkomst. Ik werd thuis met twee talen opgevoed: het Nederlands en het Frans. Met mijn moeder sprak ik altijd Nederlands, maar op en buiten school had ik veel Franse vriendinnen. Daardoor sprak ik uiteindelijk veel meer Frans dan Nederlands. Ik wou altijd goede punten behalen op school, maar vaak begreep ik de leerstof niet. De schooltaal was een struikelblok. Ik ging dan dikwijls zelf op internet zoeken naar synoniemen en andere definities in het Frans om de leerstof te begrijpen. Mede hierdoor ben ik er altijd geraakt.

Mijn situatie kan ik niet noodzakelijk vergelijken met de situatie van Brusselse kinderen. Maar door mijn eigen ervaringen ben ik er wel van overtuigd geraakt dat het integreren van de thuistalen een hefboom kan zijn om het leerproces te versterken. De meertaligheid is een realiteit waar we onze ogen niet voor kunnen sluiten.

Enkele studenten zijn vorig jaar gestart met een onderzoek rond meertaligheid. Zij hebben vooral gewerkt rond drie pijlers van meertaligheid: thuistalen zichtbaar maken, talensesibilisering en translanguaging. Dit jaar lag de focus op translanguaging, het integreren van de thuistalen om het leerproces te versterken. In mijn stageklas heb ik verschillende werkvormen uitgetest. Zo mochten de leerlingen hun thuistalen gebruiken als het over de leerstof ging. Ze mochten een instructie geven aan een klasgenoot in een andere taal, moeilijke woordenschat vertalen naar hun thuistaal, tijdens opzoekingswerk gebruik maken van boeken/internetsites in andere talen , … Op de ontmoetingsdag deel ik graag mijn inzichten uit dit onderzoeksproject omtrent meertaligheid en inspireer ik graag andere (toekomstige) leraren die met de talige diversiteit in hun klas aan de slag willen.