Onderzoekende school?! GO! Atheneum Emanuel Hiel

Waarover gaat het?

Het welbevinden van leerlingen is een complex begrip waarrond het GO! Atheneum Emanuel Hiel te Schaarbeek dit jaar wou werken. In samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel en in het kader van Onderzoekende School?! ging de school op zoek naar een manier om het welbevinden van de leerlingen te verbeteren. Een bevraging, die vorig jaar plaatsvond, toonde aan dat het welbevinden van de tweede graad eerder laag lag. De focus van het onderzoek was gevonden: “Hoe kunnen we het welbevinden van de leerlingen van de tweede graad verhogen?

Het welbevinden van leerlingen is echter een zeer breed begrip en omvat vele verschillende onderdelen van het leven op school. In een eerste fase van ons onderzoek hebben we dit begrip moeten nuanceren. Er werd besloten om te focussen op de groepsdynamiek van een klas, hoe een positief klasklimaat gecreëerd kan worden en welke rol de klastitularis hierin kan spelen. Na een bevraging bij zowel de leerlingen als de leerkrachten werd er besloten om enkele kleine acties op te starten.

Een eerste actie richt zich op de leerkrachten. Aan het begin van volgend schooljaar zal hen een professionalisering rond groepsdynamiek aangeboden worden. In een tweede actie zal de klasdag van de tweede graad ondersteund worden en zal de focus van een gezellige klasactiviteit evolueren tot een heuse teambuilding. Dit hopen we te realiseren door de leerlingen meer inspraak te bieden en de klastitularissen een brochure aan ideeën voor activiteiten te geven.

 

Wie werkte mee?

Antje Van Laethem

Met een bachelor- en masterdiploma in biologie bijna helemaal op zak besloot ik om dit jaar te starten met de Specifieke Lerarenopleiding aan de Vrije Universiteit Brussel. Leerkracht wiskunde en biologie is de toekomst waar ik naartoe wil werken. Binnen het project Onderzoekende School?! sloot ik me aan bij het onderzoeksteam van het GO! Atheneum Emanuel Hiel te Schaarbeek. Dit was een unieke kans en zeer leerrijke ervaring om meer inzicht te krijgen in de planning en de projecten die achter de schermen van een school plaatsvinden.

Varenka Theunynck

Sinds november 2018 geef ik als leerkracht in opleiding les in het GO! atheneum Emanuel Hiel in Schaarbeek. Tegelijk volg ik de lerarenopleiding aan de Vrije Universiteit Brussel. De combinatie van lesgeven en les volgen zorgt ervoor dat ik enerzijds de theorie steeds aan de praktijk kan toetsen, en dat ik anderzijds binnen een theoretisch kader over mijn praktijk kan reflecteren. Ik geef Engelse les in de eerste graad en gaf als stage ook enkele uren Duits in de hogere graad. Het zijn groepen die heel andere uitdagingen met zich meebrengen, maar uit beide ervaringen heb ik al veel geleerd.