PAUW-Project: De Goudenregen Ganshoren

Ouderparticipatie

Waarover gaat het?

Scholen in Brussel hebben zowel op sociaal-economisch als op cultureel vlak een diverse leerlingenpopulatie. Deze kenmerken van de leerlingenpopulatie plaatsten leerkrachten en scholen voor uitdagingen in de samenwerking met ouders. De basisschool De Goudenregen in Ganshoren is één van die scholen waar ouderbetrokkenheid extra aandacht vraagt, onder meer om de betrokkenheid van ouders bij het leerproces van hun kind te verhogen, de communicatie met ouders bij oudercontacten te verbeteren … De talige diversiteit, maar ook de diversiteit in sociale status vormt daarbij een aandachtspunt.

Als student lager onderwijs kom je nauwelijks tot niet in contact met ouders van de leerlingen in de klas. Communicatie met ouders  is dan ook een uitdagend thema om te onderzoeken. Elke leerkracht heeft een eigen manier van werken en ook de noden binnen communicatie met ouders verschillen sterk. Een goede samenwerking en communicatie zijn weliswaar enorm belangrijk functie van het kind.

In dit project ging ik op zoek naar de soorten communicatie (zowel schriftelijk als mondeling) die al aanwezig zijn in De Goudenregen. Ik onderzocht hoe de ouders en leerkrachten met elkaar communiceren, bracht sterktes en verbeterpunten van de communicatie in kaart en ging na hoe communicatie kan bijdragen tot een sterkere ouderparticipatie.