PAUW-Project: De Kleurdoos Brussel

Het vierladenmodel

Waarover gaat het?

Mijn onderzoeksproject focust op het gedrag van leerlingen op school en hoe we met dit gedrag kunnen omgaan, of meer specifiek hoe we dit gedrag positief kunnen beïnvloeden aan de hand van een sanctiebeleid.  Vele basisscholen en leerkrachten zien het gedrag als een afzonderlijk voorval, terwijl het voortkomt uit gebeurtenissen die aan het gedrag voorafgingen.

Ik onderzocht dit onderwerp in de Brusselse basisschool De Kleurdoos en werkte samen met de school een sanctiebeleid uit. In het zesde leerjaar kon ik het sanctiebeleid gedurende een maand uittesten. De bedoeling was om een model te ontwikkelen waardoor de leerlingen hun best willen doen om bijvoorbeeld hun huiswerk te maken.

 

Wie werkte mee?

Ines Geerts

Als ik terugkijk op het project, dan kan ik stellen dat ik heel veel praktijkervaring heb opgedaan en nieuwe situaties heb meegemaakt waar ik positief op terugkijk. Door aan dit project mee te werken heb ik me ook kunnen verdiepen in de schoolcultuur. Hierdoor kon ik het beleid iets soepeler afstemmen op de school zelf.