PAUW-project: GO! Atheneum Etterbeek

Het zelfstandige werken van de leerlingen

Waarover gaat het?

Het GO! Atheneum Etterbeek focuste dit jaar in samenwerking met de Erasmushogeschool Brussel op het bevorderen van het zelfstandig werken van de leerlingen in de lessen aardrijkskunde. Deze samenwerking vond plaats onder de noemer Partnerscholen AUthentiek Werkplekleren (PAUW).

Centraal stond de vraag naar de manier waarop de leerlingen zelfstandig de leerstof konden verwerven en verwerken. Als antwoord op de vraag werden op een actieve manier evaluerende, didactische en remediërende lesmaterialen ontwikkeld.

Het evaluatiemateriaal werd ontwikkeld aan de hand van een diagnostische test via het platform BookWidgets. Deze test werd afgenomen bij het begin van de module (pre-test) voor de niveaubepaling en op het einde van de module (post-test) voor het beoordelen van de kennis en vaardigheden van de leerlingen. Het didactisch en remediërend materiaal werd ontwikkeld aan de hand van het leerplan GO! aardrijkskunde en de werkboeken Polaris GO!1 en Polaris GO!2. De leerlingen werden in homogene groepen ingedeeld. Per groep werkten ze zelfstandig aan de opdrachten met de leerkrachten als begeleider. Op het einde werden ze beoordeeld op hun kennis en vaardigheden.

Is het gelukt om het zelfstandig werken van de leerlingen te bevorderen? Het antwoord op deze vraag zullen jullie met liefde te weten komen op de ontmoetingsdag!