Themaproject: GO! Atheneum Etterbeek

Chaos, roetsjbaan of vlotte wandeling? Groepsdynamiek in de klas.

Waarover gaat het?

“Help! Ik krijg geen vat op mijn klas.” In iedere school zijn er leerkrachten die met deze problematiek worstelen. Dat dit niet uitzonderlijk is, wordt duidelijk als we alle dynamieken onder de loep nemen die in het klasgebeuren een rol spelen. Naast de dynamieken tussen de leerkracht en de groep en tussen de leerkracht en individuele leerlingen speelt ook de dynamiek tussen de leerlingen onderling (groepsdynamiek) een belangrijke rol. Ik spitste mijn onderzoek daarom toe op de vraag: kunnen activiteiten die de groepsdynamiek stimuleren het klasklimaat bevorderen? Een positief klasklimaat draagt immers bij aan een makkelijker klasmanagement. En de combinatie van een goed klasmanagement en een positief klasklimaat helpt de leerlingen om vlotter tot “leren” te komen.

Essentieel om tot een positief klasklimaat te komen, is het installeren van een normenstelsel dat vanuit de groep zelf komt. Het heeft geen zin de (klas)groep van buitenuit of bovenaf normen op te leggen. Tijdens de “Zes Gouden Weken” (aan het begin van het schooljaar) heeft de leerkracht de kans om het groepsvormingsproces positief te beïnvloeden.

Tijdens de jaarlijkse Geïntegreerde WerkPeriode (GWP) in Londen kreeg ik de kans om met enkele werkvormen aan de slag te gaan en hun invloed op de groepsdynamiek te bepalen. Daaruit blijkt dat het inderdaad zinvol zou zijn om tijdens de “Zes Gouden Weken”; bijzondere aandacht te besteden aan het groepsdynamisch proces in een klasgroep.

Teamleden: Thomas Elchardus (klastitularis 3SWA, KAE), Tineke Liagre (Groepsleider GWP), Sarah Sneyers (Student SLO)

 

Wie werkte mee?

Sarah Sneyers

In een vorig leven haalde ik een licentie in de rechten, studeerde ik Europees recht en na 6 werkjaren in het juridische veld behaalde ik een bijkomend diploma in humanresourcesmanagement. Nadien werd ik fulltime thuisouder en professioneel vrijwilliger. Na verloop van tijd werd ik ook politiek actief. Al die dingen samen brachten me vandaag in de SLO gedrags- en cultuurwetenschappen. Mijn basisdrijfveer om voor het onderwijs te kiezen is de overtuiging dat de school een belangrijke taak heeft bij het “opvoeden” tot samenleven: kinderen en jongeren leren wat mensen verbindt door verder te kijken dan de verschillen. Leren dat er veel vormen van niet-gelijkheid bestaan en dat die geen bedreiging zijn, maar de groep en bij uitbreiding de samenleving, rijker maken. Zo kunnen we samen een nieuwe, gedeelde cultuur ontwikkelen en leerlingen of individuen in staat stellen om optimaal gebruik te maken van hun talenten en capaciteiten. Een onderzoeksproject waarbij het groepsdynamisch proces in een klasgroep bestudeerd wordt, was dan ook het geknipte onderzoeksproject voor mij.