PAUW-Project De Goede Lucht Anderlecht

Wie werkte mee?

Kamelia Dahmane

Mijn naam is Kamelia Dahmane. Hoewel mijn familie Franstalig is, koos ze ervoor om mij in een Nederlandstalige school in te schrijven.

Mijn ouders zien het Nederlands als de taal van de toekomst in België. Ik vind Nederlands ook leuk, maar toch had ik graag gewild dat mijn leerkrachten mijn moedertaal ook leuk vonden. Vaak zagen de leerkrachten mijn moedertaal immers als probleem of als rem.

Binnenkort word ik zelf leerkracht. Om mijn studies tot een goed einde te brengen, onderzocht ik hoe een leerkracht de thuistalen van de leerlingen kan inzetten om het leerproces te versterken. Met andere woorden: hoe kan een leerkracht de thuistalen van de leerlingen als een voordeel, talent en meerwaarde zien en deze gebruiken.

Dit onderzoeksproject kon ik uitvoeren in de basisschool Goede Lucht in Anderlecht. Alle leerlingen van mijn klas zijn meertalig en leerkrachten zijn op zoek naar manieren om met die thuistalen van leerlingen om te gaan. Hoewel de leerkrachten in het begin schrik hadden dat de thuistalen van leerlingen het Nederlands zouden overheersen, hebben we in de loop van de stage toch kunnen aantonen dat thuistalen van leerlingen een hefboom kunnen zijn voor het Nederlands. Mijn mentor Jolien Baevegems stond er erg voor open om activiteiten in de klas uit te testen. Gedurende mijn eindstage mocht ik dan ook alles uitproberen en onderzoeken. De leerlingen vonden het ook fijn om af en toe hun thuistalen in de klas te zien verschijnen, om nieuwe woordenschat te vertalen naar hun thuistaal, af en toe in hun thuistaal dingen te kunnen bespreken om dan in het Nederlands een onderwerp te presenteren, om de gelijkenissen en verschillen tussen de talen vergelijken, …

Ik hoop dat dit onderzoeksproject leerkrachten ervan kan overtuigen dat meertaligheid een talent en meerwaarde is die ze ook in de klas kunnen inzetten als hulpmiddel om het leerproces te versterken.

Ik ben Nadia en volg een lerarenopleiding lager onderwijs. Voor mijn bachelorproef heb ik ervoor gekozen om rond meertaligheid te werken in het kader van Project AUthentiek Werkplekleren. Zelf ben ik in een meertalige omgeving opgevoed, aangezien mijn ouders zowel Frans als Albanees spreken. Ze kozen ervoor om mij in een Nederlandstalige school in te schrijven. Gedurende mijn hele schoolcarrière heb ik op school regelmatig onaangename ervaringen gehad omtrent mijn thuistaal. Mijn ouders kregen op de oudercontacten vaak te horen dat mijn Nederlands niet goed was. Dit zorgde ervoor dat ik het gevoel kreeg dat ik er niet bijhoorde en er nooit ging geraken. Op dat moment was meertaligheid op school reeds een feit, maar hier werd vrij weinig rekening mee gehouden. Het werd als iets gezien dat niet meteen goed was.

Het onderzoeksproject rond meertaligheid ligt me dan ook nauw aan het hart. Dankzij dit project krijg ik de mogelijkheid om de leerlingen hun thuistaal te laten gebruiken en de thuistalen van de leerlingen zo in de lessen te integreren. Dit creëert meer openheid voor andere talen en culturen, een belangrijke attitude voor een maatschappij die gekenmerkt wordt door een grote talige en culturele diversiteit. Daarnaast heb ik tijdens dit project ook vastgesteld dat het welbevinden, de motivatie en betrokkenheid van de leerlingen verhogen wanneer ze tijdens de les hun moedertaal mogen gebruiken. En laat dat nu iets zijn waar het onderwijs naar streeft, naar welbevinden en betrokkenheid bij alle lerenden.