PAUW-project: GO! for Business Molenbeek

Waarover gaat het?

Als (toekomstige) leerkracht speel je een cruciale rol in de voorbereiding van leerlingen op de toekomst. In de klas tracht je hen tools aan te reiken die hen helpen om later een actieve rol op te nemen in de maatschappij. Het verwerven van ICT-vaardigheden is hierbij van groot belang. Het vak informatica is in vanuit die visie in veel richtingen geschrapt met de bedoeling om ICT-vaardigheden in alle vakken op te nemen. ICT-vaardigheden behoren m.a.w. tot de vakoverschrijdende eindtermen. De uitdaging bestaat er weliswaar in om ICT-vaardigheden geleidelijk op te bouwen en te evalueren. In het project Partnerscholen AUthentiek Werkplekleren van het GO! For business in Molenbeek hebben we daar een oplossing voor gevonden en uitgewerkt!  

 

Wie werkte mee?

Caroline Dardenne

Als toekomstige leerkracht wiskunde en Engels was het een echte uitdaging om te werken aan een ICT-project. Dankzij mijn zelfstandige stage op diezelfde school heb ik het uitwerken van een ICT-leerlijn als nuttig en motiverend ervaren!